Sbor Dobrovolných Hasičů Snědovice

Vítejte na stránkách SDH Snědovice

Čím správně hasit

Vodní hasicí přístroj:

Vhodné: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilie, guma a vyjímečně použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.

Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.

Nesmí být použity: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.

Práškový hasicí přístroj:

Vhodné: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem  do 110 kV i pro plasty hořící plamenem.

Nevhodné: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky.

Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

Pěnový hasicí přístroj:

Vhodné: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.

Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízko vroucích tj. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.

Nesmí být použity: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.

Sněhový hasicí přístroj:

Vhodné: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.

Nevhodné: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.

Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru.

Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin. 

Rozeznáváme čtyři třídy požárů

Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnoucích (kromě kovů, např. dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plastické hmoty, rašelina).

Třída B - hoření kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, petrolej, olej, barvy a laky, ředidla, alkoholy, éter, aceton, toluen, sirouhlík). Sem patří i látky za běžné teploty tuhé, ale zkapalňující za zvýšené teploty při požáru, např. tuky, vosky, mazadla, asfalt, pryskyřice.

Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. metan, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn, vodík, acetylén).

Třída D - hoření lehkých kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem).